גוף העמיתים

מצטרפים למשימה החשובה !
כאן ניתן להירשם ולהתנדב, למען מתמודדי פוסט טראומה ובני משפחותיהם