תודה

תודה שתרמת להצלת נפש לוחם.

בזכותך נאתר את כל אותם יוצאי ויוצאות צבא שלקו בפוסט טראומה ונשכחו,  ונלווה אותם להכרה כדי שיזכו לחיים מלאים ומספקים.

תודה על תרומתך!