PTSD EXHIBITION 2020

ארגון שותפות מגן ישראלית

הפועל למען הלומי קרב ובני משפחתם  בקרב כלל כוחות הביטחון וההצלה, מעלה את המודעות לפוסט טראומה.

הארגון פועל בשיתוף העמותות המטפלות והצבאיות וכן עם אנשי מקצוע בכירים ומומחים בתחומי הטיפול, השיקום ומימוש הזכויות.

תערוכת הצילומים ' הינה שיתוף פעולה ייחודי בו משתתפים פוסט טראומתיים,מובילי דעת קהל וצלמים מז'אנרים שונים הפועלים יחדיו למען המטרה- העלאת המודעות

תמצאו בה 30 דימויים המונגשים אל המתבונן אשר לא יכול להישאר אדיש אל מולם.

יערית שושן-סבג פרסומאית – יוזמת התערוכה שמלווה ומתנדבת בעמותה חיברה בין עולם התוכן הדיגיטלי לתערוכת צילומים.

התמונות למכירה ותרומה לעמותה. 

עזרו לנו להמשיך לפעול למענם .