EXHIBITION VR2

4,000.00

אייל זיגרון

בן 50
גר בתל אביב / באר שבע
גרוש פלוס 4 ילדים, 3 בנות ובן

התגייסתי בשנת 1988 ושוחררתי ב-1991
והתגייסתי שוב ב- 1994 – התבקשתי לחזור לשירות קבע בפיקוד צפון.

שירתתי בפיקוד דרום/פיקוד צפון וגם ובחטיבה 769 ובלבנון בניית מוצבים עד הנסיגה.
בנסוף שירתתי בפיקוד מרכז בחומת מגן, באוגדת איוש מנהל עבודה באוגדה.
אני הלום מכמה אירועים ומעשרים שנות שירות בלבנון.
ואחרי הנסיגה, עברתי מיוזמתי ליהודה ושומרון בחומת מגן .

מצולם עם עמי כץ – מנכ"ל מוזיאון ארץ-ישראל, תל אביב

צלמת. ורד רוזן