תרומתך חשובה מאוד

תרומתך תסייע להוביל שינוי חברתי וחוקתי, על מנת שכל הלומי הקרב
ופצועי פוסט טראומה שנתנו את נפשם להגנה על המדינה,
יקבלו את ההכרה, הטיפול והשיקום לו הם זקוקים.

תרומה באמצעות העברה בנקאית:

שותפות מגן ישראלית
בנק פועלים
סניף 622
מספר חשבון 60807