EXHIBITION AG

4,000.00

עודד שטרן מירז

יליד שנת 1960 גרוש +2 בנות-ג'מה וטייטם. שירת בסיירת גולני בשנים 1979 עד 1982 "חברים רבים נהרגו בקרבות בזמן שאנחנו המשכנו בלחימה החל מכיבוש הבופור ועד כיבוש ביירות. לא היה זמן ללכת ללוויות והיה בלתי אפשרי לעכל את עוצמת המאורעות שאנחנו עוברים. הגיהנום שהיה שם התחיל לחלחל כמעט מייד ביציאה לאזרחות ולהשתלט גם על הלילות בחלומות ובטריגרים של היומיום. התעלמתי. חשבתי שאני חזק ושאם אמשיך קדימה בחיי הכאב יעלם מעצמו. טעיתי. לפני כחמש שנים החלטתי לטפל בעצמי מול היחידה לתגובות קרב ומשרד הבטחון. הטיפול מציף דברים אך גם נותן כלים ממשיים שעוזרים. החלטתי להשתתף במיזם זה על מנת להעביר מסר ללוחמים צעירים שחוו קרבות, שדרך עמותות ומשרד הבטחון אפשר לקבל כלים ועזרה ושאף פעם לא מאוחר לטפל בעצמך. ביתי ג׳מה שוהה בחו"ל ולצערי לא יכלה להשתתף בצילומים. כיוון שהפוסט טראומה שלי השפיעה בעיקר על הקרובים ביותר אליי היה לי חשוב לצרף לצילומים את בתי טייטם שמשרתת כרגע בצה"ל. "

מצולם עם בתו טייטם.

צלם. אלון גרגו