EXHIBITION GB

4,000.00

שירז גרינבאום

גיל: 41 רווקה שירתתי כחובשת בחוליית ההדרכה של פיקוד מרכז. השתחררתי ב 1999. "הרגע שבו איבחנתי את עצמי כ׳דור שני להלם קרב׳ היה רגע מכונן בחיי. בשנת 2004, כ-31 שנה לאחר מלחמת יום הכיפורים ששינתה את מהלך חייו, אבי הוכר כמתמודד עם הפרעה פוסט-טראומטית בשל שירותו הצבאי. אבל בבית לא דיברנו על זה. בהיעדר תמיכה ואבחון מקצועיים, היה הבית בילדותי מקור בלתי נדלה לכאב. במשך שנים עסקתי בנושא לבד. כיום, אני יוזמת של פרויקט ״להאיר את הבית״, פיילוט של קבוצות תמיכה טיפוליות לבנות ובנים של פגועי טראומה על רקע צבאי, וחברה-מייסדת בפורום דור שני להלם קרב. סוף סוף, אנחנו מתחילות ומתחילים לדבר על זה. " מצולמת עם מורן אטיאס- שחקנית ואקטיביסטית בינלאומית.

צלם. גלעד בר שלו