EXHIBITION EL

4,000.00

שי קוזלובסקי

גיל:50 נשוי+ 7 ילדים, + 4 נכדים רס"ן בדימוס בחייל הנדסה קרבית 2000-2008, ק.הגמ"ר בחטמ"ר עציון, ק. הנדסה בחטמ"ר שומרון, ק.הנדסה בחטמ"ר עזה צפונית "המועקה שוב אוחזת לופטת את הלב שגם כך בקושי רב מתפקד כלום זהו גורלי האם נגמרה התכלית האם האור דעך הדם ניגר ומהלב נגמר כוחותיי דלים הולכים וכלים למצוא שוב את הפרח." מצולם עם נטע גרטי- שחקנית. צלם.ערן לוי