EXHIBITION RF2

4,000.00

אור איילון

אור איילון בן 24 רווק שרת בשנים 2014 עד 2016 בגדוד שמשון כחובש קרבי בתאג"ד. " הרגשתי נזרק וננטש לאחר השחרור הצבאי מחוסר הבנה וידיעה על פוסט טראומה והבנתי שאני מתמודד לבד ועובר מדורי גיהנום עם עצמי. תחושת הנטישה קשה, אני חושב שעזרה לאחר שחרור היא חובה לבני אדם שמשרתים את המדינה ולא לזרוק אתם לריק, אני מנסה להשתקם דרך הסביבה הקרובה והמשפחה, הנטל נופל על עמותות וארגונים וזה לא ראוי לחברה מתוקנת, יחד עם זאת לא הייתי מוותר על השירות הצבאי, התגייסתי עם מלא אמונה שאם יקרה לי משהו יעמדו לצידי בכל מה שאצטרך, אני מרצה על חיי ועל הפציעה שלי והמסר שפציעה כזו יכולה להגיע לכל אחד וצריך להתמודד עם פציעה כזו ולעבד את החוויה המורכבת הזו ביחד ולא לבד." מצולם עם רביב כנר- זמר ויוצר. צלם. רונן פדידה